Vänskapssamfundet Projektbeskrivning

Projektet Vänskapssamfundet står som en plattform för diskussioner rörande tvåsamhetsnormen, med dess behov av

att leva upp till livslyckan vi ser som ett romantiskt förhållande med ”den rätta”. Om man lyckas leva upp

till normens krav har man ett stort socialt kapital i jämförelse med singlar och ensamstående.

Vänskapssamfundet provocerar och ifrågasätter stressen att leva upp till normen och den sociala relations-

hierarkin genom att undersöka de medverkande från det offentliga och deras illusioner kring livslyckan och den

rätta. Den rätta och en själv i illusionen om livslyckan blir till fiktiva karaktärer som ständigt jämförs med

verkligheten och försätter oss i stress kring kärlek och relationer.

Projektet består av tre olika delar; online diskussioner, en föreningstidning och ett performance som sker

offentligt, där karaktärerna tar sig ut ur det intima och privata till det offentliga rummet.

Vänskapssamfundet kritiserar vår syn på jämställdhet, att den lågt sociala statusen singel accepteras av alla

(även singlar själv) som ovärdiga statusen som gifta med barn har. Ingen vill vara singel, eller oälskad som

det egentligen innebär. Ingen vågar ifrågasätta med rädslan för att riskera att bli oälskad.

Vänskapssamfundets hemsia